Music Monday: Harraught!

Ang kanta ng nang-harraught, nagpa-harraught at biktima ng harapang harraught-an